Medžugorje – svaté místo v Hercegovině


Međugorje nebo taky Medžugorie je menší město v západní Hercegovině ležící asi 25 kilometrů od Mostaru se proslavilo především svými zjeveními a je jedno z nejnavštěvovanějších katolických poutních míst současnosti.

Začátek těchto událostí datován ke dni 26.6.1981, kdy kolem 18.00 hodin šest mladých farníků z Medžugorje – Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković a Milka Pavlović, uviděli na kopci Crnica v části zvané Podbrdo postavu mladé ženy v bílém a dítětem v náručí. Překvapení a vystrašení nenašli odvahu se k ženě přiblížit.

Druhý den ve stejnou dobu se čtyři z nich, Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic a Ivan Dragicevic cítili být velmi přitahováni k tomuto místu a ten den se údajně opravdu opět s mladou ženou potkali a ve které poznali Pannu Marii.V Medjugorii se od té doby slaví 25 červen slaví jako den výročí zjevení. Tato čtveřice vizionářů měla od toho dne každý dne zjevení ať už byli spolu nebo odděleně. Zbylí Milka Pavlović i Ivan Ivanković Pannu Marii už nikdy neviděli

Vizionáři :

Mirjana Dragićević-Soldo – se narodila 18.3.1965 v Sarajevu. Měla každodenní zjevení od 24.6.1981 do 25.12.1982. V den, kdy jí svěřila desáté tajemství jí Panna Marie jí řekla, že po zbytek života mít zjevení jednou do roka – každý 18. březen.

Ivanka Ivanković-Elez – narozena 21.6.1966 v Bijakovici ve farnosti Medžugorje. První uviděla Pannu Marii a denní zjevení měla do 07.5.1985.Dne, kdy jí svěřila desáté tajemství, Panna Maria jí řekla, že po zbytek svého života mít zjevení jednou za rok – na výročí zjevení 25.6. Ivanka je vdaná a má tři děti, žije s rodinou v Medžugorji.

Jakov Čolo – narozen 3.06.1971 v Sarajevu. Denní zjevení měl od 25.6.1981 do 12.9.1998. V ten den mu Panna Maria řekla, že po zbytek svého života mít zjevení jednou za rok na Vánoce. Jakov je ženatý a má tři děti, žije s rodinou v Medžugorji.

Ivan Dragićević – narozen 25.5.1965 v Bijakovici ve farnosti Medžugorje. Má denní zjevení, Panna Maria mu svěřila devět tajemství. JIvan je ženatý, má tři děti, žije s rodinou ve Spojených státech a v Medžugorji.

Vicka Ivanković-Mijatović – narozena 03.9.1964 v Bijakovici ve farnosti Medžugorje. Má denní zjevení, Panna Maria jí svěřila devět tajemství. Vicka je vdaná, má dvě děti a žije v Krehin Gracu nedaleko Medžugorje.

Marija Pavlović-Lunetti – narozena 04.1.1965 v Bijakovici ve farnosti Medžugorje. Má denní zjevení. Skrze ní Panna Maria odesílá zprávy farnosti a světu.Panna Maria jí svěřila devět tajemství. Marija je vdaná a má čtyři děti, žije s rodinou v Itálii a Medžugoriji.Sledujte nás na Facebooku a sdílejte článek s přáteli